CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

Giới thiệu luật sư GKL

Đội ngũ luật sư GKL hiện nay bao gồm 5 thành viên, đến từ nhiều hãng luật danh tiếng và các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi hoạt động chuyên nghiệp trong các lĩnh vực pháp lý về Đầu tư; Mua bán & Sáp nhập; Thuế; Lao động; Sở hữu trí tuệ và Hoạt động thương mại.

 

Danh sách luật sư

Nguyễn Minh Hạnh

Luật Sư - Giám Đốc

:

Lĩnh vực hoạt động :Tố Tụng Hình Sự - Tố Tụng Dân Sự

Nguyễn Xuân Thọ

Luật Sư - Giám Đốc Điều Hành

: 0909470083

Lĩnh vực hoạt động :Đầu Tư - Thương Mại - Sở Hữu Trí Tuệ - Hình Sự

Bùi Đăng Khoa

Trưởng phòng pháp chế

:

Lĩnh vực hoạt động :Tư vấn đầu tư - An toàn thực phẩm - Thuế - Lao Động

Dương Ngọc Lân

Trưởng phòng kinh doanh

:

Lĩnh vực hoạt động :Tư vấn đầu tư - Thương Mại

Trần Thị Ánh

Luật Sư Cộng Sự

:

Lĩnh vực hoạt động :Đầu Tư - Thương Mại - Bất Động Sản