Thuế

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

Thuế

Tổng Hợp Các Quy Định Mới Về Thuế Và Bảo Hiểm Xã Hội

Vừa qua, ngày 14/4/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2017/NĐ-CP (“Nghị định 44”) thay thế quy định tại Nghị định số 37/2016/NĐ-CP (“Nghị định 37”) về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quản Lý Thuế Đối Với Doanh Nghiệp Có Giao Dịch Liên Kết

Ngày 24/02/2017 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (“Nghị định 20”)

Quy định mới về kinh doanh hàng miễn thuế

Ngày 27/12/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế tại Việt Nam (“Nghị định 167”).

Tổng hợp các quy định mới về thuế đối với doanh nghiệp

Ngày 07/11/2016, Bộ tài chính đã ban hành Công văn số 15888/BTC-TCT hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.

Một số hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và lệ phí môn bài

Vừa qua, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 134/2016/NĐ-CP vào ngày 1/9/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (“Nghị định 134”) và Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 quy định về lệ phí môn bài (“Nghị định 139”)

Quy định mới về kiểm tra hàng hóa nhập khẩu và ưu đãi thuế nhập khẩu

Kể từ ngày 1/9/2016, các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa cần lưu ý quy định mới trong việc kiểm tra và thông quan hàng hóa được quy định tại Thông tư liên tịch số 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN (“Thông tư 110”)

Một số quy định mới liên quan đến mã số thuế doanh nghiệp

Ngày 28 tháng 6 năm 2016 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế (“Thông tư 95”)

Quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng

Ngày 29/6/2016 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 99/2016/TT-BTC (“Thông tư 99”) hướng dẫn việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (“GTGT”).

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hoá đơn

Vừa qua ngày 27/5/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn (“Nghị định 49”).

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2014 của người nước ngoài

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài là vấn đề khá phức tạp, doanh nghiệp và người lao động cần có một trình tự thực hiện quyết toán thuế cụ thể để tránh những sai sót trên thực tế.