Sở hữu trí tuệ

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

Sở hữu trí tuệ

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan, văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Ngày 20/03/2017 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2017/NĐ-CP (“Nghị định 28”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Hệ quả pháp lý của việc sử dụng hình ảnh khi chưa được cho phép

Việc sử dụng, sao chép hình ảnh khi chưa được phép của chủ sở hữu hình ảnh có thể bị xử lý theo các biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự.

Xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Doanh nghiệp có thể yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời cần lưu ý đến các tài liệu, chứng cứ khi thực hiện tố cáo.

5 lưu ý khi đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Nhằm bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trước nạn sao chép trái pháp luật, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề khi đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (KDCN) như điều kiện bảo hộ, chủ thể đăng ký, nguyên tắc nộp đơn đầu tiên, nguyên tắc ưu tiên,…

Doanh nghiệp và người lao động: Ai sở hữu sáng chế?

Quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động là quan hệ cung ứng sức lao động. Tuy vậy, sức lao động có bao gồm sức sáng tạo hay không vẫn là một câu hỏi không dễ trả lời.

Lưu ý đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Khác với chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp có nhiều lưu ý mà doanh nghiệp nên để tâm khi tiến hành hoạt động này