Mua bán & sáp nhập

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

Mua bán & sáp nhập

Phân biệt sáp nhập và mua lại

Thuật ngữ quốc tế M&A dùng để chỉ hoạt động sáp nhập và mua lại doanh nghiệp. Hai hoạt động này có nhiều nghiệp vụ giống nhau, tuy nhiên giữa chúng vẫn có những điểm khác biệt nhất định.

Những điều khoản quan trọng trong hợp đồng mua bán doanh nghiệp

Khi tiến hành hoạt động M&A, doanh nghiệp cần lưu ý một số điều khoản cơ bản trong hợp đồng như giá chuyển nhượng, phương thức và thời gian thanh toán, thời hạn thực hiện,… để hạn chế tối đa rủi ro cho doanh nghiệp.

Những điều cần biết khi mua lại doanh nghiệp Việt Nam

Theo Luật Đầu tư 2005, nhà đầu tư có thể thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp thông qua hình thức mua lại doanh nghiệp. Ngoài những ưu điểm nhanh chóng và tiết kiệm chi phí của phương thức này, nhà đầu tư còn cần quan tâm một số vấn đề sau.

Vấn đề lao động hậu M&A

Tiếp tục sử dụng lao động, đưa người lao động đi đào tạo, cho nghỉ hưu, chuyển sang công việc khác hoặc chấm dứt hợp đồng lao động là những nghĩa vụ của doanh nghiệp sau hoạt động mua bán và sáp nhập.

M&A - Có nên mua bản báo cáo tài chính “đẹp”?

Thẩm định chi tiết là hoạt động chủ chốt làm nên sự thành công cho các thương vụ M&A. Việc nhận được một bản báo cáo tài chính quá hấp dẫn, chính là lúc bên mua cần đặt ra những dấu chấm hỏi.