CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

Giới thiệu

GKL hiểu rằng thành công của chúng tôi thể hiện ở chính những giá trị mà chúng tôi mang đến cho khách hàng. Với định hướng phát triển bền vững, GKL xây dựng cho mình một bản sắc riêng với những đặc trưng sau đây:

Mục tiêu hoạt động

Mục tiêu hoạt động của GKL là cung cấp các dịch vụ tư vấn tốt nhất, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, cung cấp những thông tin có độ tin cậy cao tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc nắm bắt các vấn đề pháp lý cập nhật. Với mục tiêu hướng đến khách hàng, chúng tôi hiểu sâu sắc rằng lợi ích của Quý khách hàng chính là lợi ích và sự thành công của GKL.

Chuyên nghiệp

Chất lượng dịch vụ cung cấp chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi trình độ của đội ngũ nhân viên. Do vậy, GKL luôn lựa chọn nhóm nhân viên tham gia cung cấp dịch vụ được trang bị đầy đủ kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức cùng phong cách làm việc chuyên nghiệp để hướng đến việc cung cấp các dịch vụ có chất lượng.

Chi phí hợp lý

GKL hiểu rằng giảm thiểu chi phí luôn là một trong những mục tiêu hàng đầu của hoạt động kinh doanh, vì vậy GKL luôn đảm bảo một mức phí dịch vụ tư vấn pháp lý phù hợp, hài hoà với lợi ích của cả hai bên. Không nhằm ý định xây dựng GKL thành một tập đoàn lớn mạnh nhưng chúng tôi cam kết rằng GKL sẽ trở thành một tổ chức chuẩn mực và đáng tin cậy nhất


Binh Pháp Tôn Tử dạy rằng

Khi hòn đá lăn xuống đồi, người chiến binh giỏi sẽ vận dụng được đà lăn, người yếu đuối sẽ trốn chạy, và người không biết sẽ bị đè bẹp.

Lời bình

Khi pháp luật có sự thay đổi, nếu bạn biết vận dụng sự thay đổi của pháp luật, bạn sẽ: "…loại bỏ được rủi ro pháp lý, nắm bắt được cơ hội làm giàu…"

Người không biết về sự thay đổi của pháp luật thì sẽ gánh chịu rủi ro pháp lý, hoặc bỏ lỡ cơ hội làm giàu.

Thành công bắt đầu từ sự lựa chọn…Hãy trao cho chúng tôi cơ hội để đổi lấy thành công…