Thuế

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

Thuế

Thuế luôn là vấn đề nan giải đối với doanh nghiệp, việc kê khai thuế tương ứng với từng loại thuế một cách hợp pháp, đòi hỏi doanh nghiệp phải am hiểu kiến thức về thuế và các quy định liên quan đến ngành nghề sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

GKL với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn các vấn đề về thuế như kê khai thuế, ưu đãi thuế, thuế suất, hoàn thuế …. Chúng tôi nhận thấy GKL có đủ điều kiện về nhân lực và kinh nghiệm để tư vấn cũng như đại diện khách hàng trong quá trình giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực thuế.

Bên cạnh đó, các Luật sư GKL có thế mạnh trong việc tái cấu trúc bộ máy kế toán của doanh nghiệp, tối đa hóa các khoản thuế ưu đãi doanh nghiệp, giảm thiểu các mức phạt trong trường hợp vi phạm, hoàn thành các thủ tục liên quan đến thuế một cách chuyên nghiệp và hợp pháp.

Ngoài chuyên môn và kinh nghiệm, GKL luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cơ quan chức năng, tạo tiền đề để chúng tôi hoàn thành tốt trách nhiệm Qúy vị giao phó.

Các dịch vụ pháp lý liên quan đến lĩnh vực Thuế bao gồm:

Giải quyết vướng mắc thuế

Dịch vụ pháp lý về Giải quyết vướng mắc thuế bao gồm:

   •    Tư vấn kê khai, báo cáo các loại thuế;
   •   Tư vấn các vấn đề về thuế suất thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với từng loại hàng hóa trong từng trường hợp cụ thể;
   •   Tư vấn các vấn đề về thuế khác trong hoạt động chuyển nhượng tài sản doanh nghiệp ( xe ô tô, bất động sản …);
   •   Hướng dẫn tối thiểu hoá một cách hợp pháp số thuế phải nộp;
   •   Tư vấn chính sách ưu đãi thuế trong hoạt động đầu tư;
   •   Hướng dẫn xác định số thuế được miễn, giảm;
   •   Tư vấn giải pháp cho các sai sót về thuế;
   •   Tư vấn khắc phục hậu quả do sai sót trong quá trình khai thuế;
   •   Tư vấn thuế phát sinh trong các hoạt động sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, mua bán doanh nghiệp, các hoạt động tổ chức lại doanh nghiệp;
   •   Tư vấn thuế trong hoạt động liên doanh, các hoạt động hợp tác kinh doanh, mua cổ phần, góp vốn;
   •   Tư vấn thuế phát sinh trong các giao dịch xuyên biên giới;
   •   Tư vấn các vấn đề tránh đánh thuế giữa các quốc gia;
   •    Đại diện khách hàng kê khai thuế nhà thầu;
   •   Tư vấn về thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài tiến hành các hoạt động gia công, xây dựng, và hoạt động khác tại Việt Nam;
   •   Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền về thuế;
   •   Đại diện khách hàng khiếu nại các quyết định của cơ quan thuế các cấp;
   •   Cử luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi khách hàng trong lĩnh vực thuế tại tòa án các cấp.

Kê khai thuế

Dich vụ pháp lý về kê khai thuế bao gồm:  

   •   Kê khai các loại thuế theo quy định, ví dụ như thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế môn bài, thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên
   •   Quyết toán thuế hàng năm
   •   Báo cáo tài chính
   •   Tối thiểu hoá một cách hợp pháp số thuế phải nộp
   •   Tư vấn chính sách ưu đãi thuế
   •   Xác định số thuế được miễn, giảm
   •   Tư vấn giải pháp cho các sai sót về kê khai thuế Khắc phục hậu quả do sai sót trong quá trình khai thuế
   •   Đại diện Quý khách làm việc với cơ quan thẩm quyền
   •   Khiếu nại các quyết định hành chính từ cơ quan thuế
   •   Kê khai các loại thuế liên quan đến hoạt động mua bán sáp nhập

 

Thuế giá trị gia tăng

Dịch vụ pháp lý về Thuế GTGT bao gồm:

   •   Phân biệt hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng
   •   Tư vấn các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
   •   Hướng dẫn xác định giá tính thuế
   •   Xác định thuế suất phù hợp với từng loại hàng hoá, dịch vụ
   •   Tư vấn thời điểm chịu thuế
   •   Hướng dẫn trình bày hoá đơn GTGT
   •   Giải đáp vướng mắc về kê khai thuế và nghĩa vụ nộp thuế
   •   Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế
   •   Giải đáp các quy định thuế trong việc áp dụng thực tế
   •   Tư vấn các mức phạt về vi phạm thuế

 

Thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ pháp lý về Thuế TNCN bao gồm:

   •   Giải đáp vướng mắc về thu nhập chịu thuế và mức thuế
   •   Giải đáp vướng mắc về kê khai thuế và các nghĩa vụ về thuế
   •   Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế
   •   Giải đáp các quy định về pháp luật thuế trong việc áp dụng thực tế
   •   Đại diện khách hàng kê khai, quyết toán và nộp thuế
   •   Tư vấn thu nhập được miễn thuế, giảm thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý về Thuế TNDN bao gồm:

   •   Giải đáp vướng mắc về thu nhập chịu thuế và mức thuế
   •   Giải đáp vướng mắc về kê khai thuế và các nghĩa vụ nộp thuế
   •   Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế
   •   Giải đáp các quy định về thuế trong việc áp dụng thực tế
   •   Đại diện khách hàng kê khai, quyết toán và nộp thuế
   •   Tư vấn thu nhập được miễn thuế, giảm thuế
   •   Tư vấn xác định chi phí hợp lý
   •   Hướng dẫn tối thiếu hoá số thuế phải nộp theo quy định pháp luật
   •   Tư vấn kỳ tính thuế
   •   Hướng dẫn chuyển lỗ
   •   Tư vấn về quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ
   •   Tư vấn các mức phạt vi phạm thuế

Ưu đãi thuế:

   •   Tư vấn điều kiện hưởng ưu đãi thuế
   •   Tư vấn các trường hợp ưu đãi thuế suất
   •   Tư vấn ưu đãi về thời gian miễn, giảm thuế

Thuế xuất nhập khẩu

Dịch vụ pháp lý về Thuế xuất nhập khẩu bao gồm:

   •   Phân biệt hàng hoá, dịch vụ chịu thuế xuất nhập khẩu
   •   Tư vấn các phương pháp tính thuế
   •   Hướng dẫn xác định giá tính thuế và tỉ giá tính thuế
   •   Xác định thuế suất phù hợp với từng loại hàng hoá, dịch vụ
   •   Tư vấn thời điểm chịu thuế, thời hạn nộp thuế
   •   Hướng dẫn trình bày hoá đơn xuất, nhập khẩu
   •   Giải đáp vướng mắc về kê khai thuế và nghĩa vụ nộp thuế
   •   Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế
   •   Giải đáp các quy định thuế trong việc áp dụng thực tế
   •   Tư vấn chính sách miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và truy thu thuế
   •   Tư vấn các mức phạt về vi phạm thuế
   •   Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan chức năng

 

HẸN LUẬT SƯ

Quý khách sẽ nhận được:

Một cuộc điện thoại và email xác nhận từ bộ phận pháp lý GKL
Một cam kết bảo mật đối với thông tin khách hàng cung cấp
Một cuộc hẹn tư vấn với luật sư GKL
Chọn ngày
Khoảng thời gian
Địa điểm:
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG
Nội dung *
Họ tên *
Email *
Điện thoại *
Tên doanh nghiệp