Thành lập công ty

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

Thành lập công ty

Thành lập công ty không chỉ đơn thuần là con dấu và giấy phép mà đó là một sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

GKL quan tâm đến những vấn đề cốt lõi quyết định sự thành công của khách hàng, từ việc lựa chọn những loại hình doanh nghiệp, phương án sử dụng lao động, chính sách thuế, cơ cấu vốn, tên thương hiệu, nơi đặt trụ sở để được hưởng ưu đãi, cũng như chuẩn bị những phương án trong trường hợp pháp luật thay đổi… giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội kinh doanh một cách hiệu quả.

Nhiều năm qua, GKL đã tiếp cận với đa dạng các trường hợp khó khăn của khách hàng, phải tốn nhiều thời gian và chi phí để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vì thiếu sự chuẩn bị ban đầu. Qua đó, dịch vụ thành lập doanh nghiệp của GKL được thiết kế kỹ lưỡng giúp khách hàng hạn chế tối đa các vấn đề phát sinh.

Ngoài kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm, các luật sư GKL có nhiều năm làm việc với cơ quan cấp phép, tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành tốt trách nhiệm Quý vị giao phó.

Bằng tất cả uy tín của mình, GKL cam kết sẽ mang đến sự hài lòng khi Quý khách đến với dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi.

 Các dịch vụ pháp lý liên quan đến Thành lập công ty bao gồm:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Dịch vụ pháp lý bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Xác định các mã ngành cần bổ sung

Hướng dẫn bổ sung ngành nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành nghề cấp bốn

Tư vấn bổ sung ngành nghề chưa có trong danh mục mã ngành VN

Bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện

   •    Xác định điều kiện cụ thể tương ứng với từng ngành nghề kinh doanh

   •   Xác định mức vốn pháp định tương ứng với ngành nghề kinh doanh

   •   Hướng dẫn chứng minh tài chính

Hồ sơ pháp lý

   •   Soạn thảo Thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh

   •   Hướng dẫn soạn thảo Biên bản họp và quyết định bổ sung ngành nghề

   •   Soạn thảo Điều lệ

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý liên quan đến chuyển đổi doanh nghiệp bao gồm:

   •   Tư vấn ưu, nhược điểm của loại hình doanh nghiệp mới

   •   Tư vấn quy trình, điều kiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

   •   Tư vấn tính kế thừa trách nhiệm pháp lý

   •   Tư vấn cơ chế tiếp nhận vốn của loại hình doanh nghiệp mới

   •   Tư vấn về cơ cấu thành viên, cổ đông của loại hình doanh nghiệp mới

   •   Tư vấn thời hạn, điều kiện chuyển đổi tài sản, vốn góp, cổ phần, cổ phiếu cho doanh nghiệp mới

   •   Tư vấn phương án sử dụng lao động

   •   Tư vấn thời điểm phù hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Hồ sơ pháp lý

   •   Soạn thảo Giấy đề nghị chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

   •   Hướng dẫn soạn thảo Biên bản họp về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của:

               ►   Hội đồng thành viên (TNHH hai thành viên trở lên)

               Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

   •   Hướng dẫn soạn thảo Quyết định bằng văn bản chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

             ►   Hội đồng thành viên (TNHH hai thành viên trở lên)

               Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)

             ►  Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

   •   Soạn thảo Điều lệ

Giải thể doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý về giải thể doanh nghiệp bao gồm:

Các vấn đề nội bộ

   •   Tư vấn giải pháp pháp lý cho doanh nghiệp trước quyết định giải thể

   •   Xác định giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp

   •   Thỏa thuận cơ chế phân chia quyền đòi nợ, nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ

   •   Tham gia, trung gian hòa giải các mâu thuẫn nội bộ

Các khoản nợ và quyền lợi người lao động

   •   Tư vấn thu hồi các khoản nợ

   •   Hướng dẫn hoàn thành nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội

   •   Đại diện đàm phán, thoả thuận với các chủ nợ

   •   Giải quyết quyền lợi hợp pháp của người lao động

Thông báo giải thể

   •  Soạn thảo các văn bản pháp lý gửi đến các đến cơ quan thẩm quyền, đối tác, chủ nợ, người lao động và các đối tượng liên quan đúng thời hạn theo luật định

      Hướng dẫn thủ tục niêm yết thông tin giải thể

Hồ sơ pháp lý

   •   Hướng dẫn soạn thảo Quyết định bằng văn bản về giải thể doanh nghiệp

               Hội đồng thành viên (TNHH hai thành viên trở lên)

               Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)

             ►   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

   •   Hướng dẫn soạn thảo Biên bản họp về việc giải thể doanh nghiệp của:

               Hội đồng thành viên (TNHH hai thành viên trở lên)

             ►   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

   •   Soạn thảo Công văn đề nghị huỷ con dấu

      Thực hiện thủ tục khoá mã số thuế
 

Tạm ngừng kinh doanh

Dịch vụ pháp lý về tạm ngừng kinh doanh bao gồm:

   •   Tư vấn thời hạn tạm ngừng kinh doanh

   •   Tư vấn thời điểm phù hợp gửi Thông báo tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan chức năng

   •   Hướng dẫn kê khai, nộp thuế trước khi tạm ngừng kinh doanh

   •   Cách thức hoạt động kinh doanh trở lại khi hết thời hạn

   •   Cách thức hoạt động kinh doanh trở lại trong thời gian tạm ngừng kinh doanh

   •   Cách thức gia hạn thời gian tạm ngừng kinh doanh

Hồ sơ pháp lý

   •   Soạn thảo Thông báo tạm ngừng kinh doanh

   •   Hướng dẫn soạn thảo Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh của:

               ¤   Hội đồng thành viên (đối với TNHH hai thành viên trở lên)

               ¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

   •   Hướng dẫn soạn thảo Quyết định bằng văn bản về việc tạm ngừng kinh doanh:

               ¤   Hội đồng thành viên (đối với TNHH hai thành viên trở lên)

               ¤   Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)

               ¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

Tăng vốn điều lệ

Dịch vụ pháp lý về tăng vốn điều lệ bao gồm:

Vốn điều lệ

   •   Hướng dẫn đăng ký mức vốn điều lệ phù hợp với khả năng tài chính, quy mô hoạt động và đúng quy định pháp luật

   •   Tư vấn ảnh hưởng của các loại thuế tương ứng với mức vốn của doanh nghiệp dự kiến tăng

   •   Tư vấn vốn điều lệ phù hợp với vốn pháp định (nếu có)

   •   Hướng dẫn tăng vốn bằng các tài sản khác (ô tô, bất động sản, vàng, v.v…)

   •   Hướng dẫn định giá các tài sản góp vốn

Hồ sơ pháp lý

   •   Soạn thảo Thông báo tăng vốn điều lệ

   •   Hướng dẫn Biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của:

              ¤   Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)

              ¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

              ¤   Các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh)

   •   Hướng dẫn soạn thảo Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ:

              ¤   Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)

              ¤   Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)

              ¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

              ¤   Các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh)

   •   Soạn thảo Điều lệ
 

Thành lập chi nhánh, công ty con

Dịch vụ pháp lý về thành lập chi nhánh bao gồm:

Tên của chi nhánh

   •   Chọn tên chi nhánh chuẩn và có ý nghĩa theo yêu cầu Quý khách

   •   Hướng dẫn đặt tên chi nhánh đúng và đầy đủ thành phần theo luật định

   •   Đảm bảo tên chi nhánh không bị trùng, không gây nhầm lẫn

   •   Đảm bảo tên chi nhánh không vi phạm điều cấm của pháp luật

   •   Chuyển tên đầy đủ của chi nhánh sang tên viết tắt và tên tiếng nước ngoài

Địa chỉ

   •   Hướng dẫn kê khai đầy đủ thông tin địa chỉ theo luật định

   •   Kiểm tra nơi dự kiến đặt chi nhánh không thuộc diện bị quy hoạch

   •   Hướng dẫn đặt chi nhánh tại nơi chưa có địa chỉ

   •   Kiểm tra nơi dự kiến đặt chi nhánh sẽ được cho phép hoạt động bởi cơ quan chức năng

Ngành nghề kinh doanh

   •   Hướng dẫn chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp và đúng luật

   •   Xác định các mã ngành tương ứng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Người đứng đầu chi nhánh

   •   Tư vấn tư cách pháp lý của người đứng đầu chi nhánh

   •   Trách nhiệm pháp lý của người đứng chi nhánh khi giao kết hợp đồng với khách hàng, đối tác và người lao động

Hồ sơ pháp lý

   •   Soạn thảo Thông báo thành lập chi nhánh

   •   Soạn thảo Điều lệ

   •   Hướng dẫn soạn thảo Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh của:

               ¤   Hội đồng thành viên (đối với TNHH hai thành viên trở lên)

               ¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

   •   Hướng dẫn soạn thảo Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh:

               ¤   Hội đồng thành viên (đối với TNHH hai thành viên trở lên)

               ¤   Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)

               ¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

   •   Soạn thảo hồ sơ đăng ký thuế
 

Thành lập công ty cổ phần

Dịch vụ pháp lý về thành lập công ty cổ phần bao gồm:

Đối tượng thành lập  

   •   Tư vấn về đối tượng được phép thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

   •   Tư vấn về các ưu đãi, hạn chế của từng đối tượng cụ thể

Tên công ty

Chọn tên doanh nghiệp hay và có ý nghĩa theo yêu cầu Quý khách

Hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp đầy đủ thành phần theo luật định

Đảm bảo tên doanh nghiệp không bị trùng, không gây nhầm lẫn

Đảm bảo tên doanh nghiệp không vi phạm điều cấm của pháp luật

Chuyển tên đầy đủ của doanh nghiệp sang tên viết tắt và tên tiếng nước ngoài

Trụ sở chính

Hướng dẫn kê khai đầy đủ thông tin địa chỉ theo luật định

Kiểm tra nơi dự kiến đặt trụ sở không thuộc diện bị quy hoạch

Hướng dẫn đặt trụ sở chính tại nơi chưa có địa chỉ

Kiểm tra nơi dự kiến đặt trụ sở sẽ được cho phép hoạt động bởi cơ quan chức năng

Ngành nghề kinh doanh

Xác định các mã ngành tương ứng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Lựa chọn đăng ký những ngành nghề mà doanh nghiệp dự tính hoạt động

Tư vấn và dự liệu các mã ngành mà doanh nghiệp có thể sẽ cần đến khi đi vào hoạt động

Hướng dẫn đăng ký mã ngành chưa có trong danh mục ngành nghề kinh doanh VN

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Xác định điều kiện cụ thể tương ứng với từng ngành nghề kinh doanh cụ thể

Xác định mức vốn pháp định tương ứng với ngành nghề kinh doanh

Hướng dẫn chứng minh tài chính

Vốn điều lệ

Hướng dẫn đăng ký mức vốn điều lệ phù hợp với khả năng tài chính, quy mô hoạt động và đúng quy định pháp luật

Tư vấn tư vấn ảnh hưởng của các loại thuế tương ứng với mức vốn của doanh nghiệp dự kiến thành lập

Hướng dẫn tăng vốn bằng các tài sản khác (ô tô, bất động sản, vàng, v.v…)

Hướng dẫn định giá các tài sản góp vốn

Điều lệ công ty

Soạn thảo Điều lệ của công ty phù hợp với quy định của pháp luật và giảm thiểu những tranh chấp phát sinh

Hướng dẫn thành lập Ban kiểm soát

Đảm bảo quyền lợi minh bạch của các bên tham gia góp vốn

Người đại diện pháp luật

Tư vấn tư cách pháp lý của người đại diện pháp luật

Vốn góp của cổ đông sáng lập

Tư vấn các loại tài sản góp vốn (động sản và bất động sản)

Tư vấn định giá tài sản góp vốn

Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản góp vốn không phải bằng tiền

Tư vấn quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng với số vốn góp

Hồ sơ pháp lý

Soạn thảo Giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần

Soạn thảo Điều lệ công ty

Soạn thảo Danh sách cổ đông

Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Dịch vụ pháp lý thành lập công ty TNHH 2 thành viên bao gồm:

Đối tượng thành lập

   •   Tư vấn về đối tượng được phép thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

   •   Tư vấn về các ưu đãi, hạn chế của từng đối tượng cụ thể

Tên công ty

   •   Tra cứu tên doanh nghiệp để tránh bị trùng lắp với doanh nghiệp đã đăng ký

   •   Hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp đầy đủ thành phần theo luật định và không gây nhầm lẫn

   •   Tên doanh nghiệp không được rơi vào các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật

   •   Chuyển tên doanh nghiệp thành tên viết tắt và tên tiếng nước ngoài

Ngành nghề kinh doanh

   •   Xác định các mã ngành tương ứng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

   •   Lựa chọn đăng ký những ngành nghề mà doanh nghiệp dự tính hoạt động

   •   Tư vấn và dự liệu các mã ngành doanh nghiệp có thể sẽ cần đến khi đi vào hoạt động

   •   Đăng ký ngành nghề không có trong danh mục mã ngành VN

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

   •   Xác định điều kiện cụ thể tương ứng với từng ngành nghề kinh doanh cụ thể

   •   Xác định mức vốn pháp định tương ứng với ngành nghề kinh doanh

   •   Hướng dẫn chứng minh tài chính

Trụ sở chính

   •   Hướng dẫn kê khai đầy đủ thông tin địa chỉ theo luật định

   •   Kiểm tra nơi dự kiến đặt trụ sở không thuộc diện bị quy hoạch

   •  Hướng dẫn đặt trụ sở tại nơi chưa có địa chỉ Kiểm tra nơi dự kiến đặt trụ sở sẽ được cho phép hoạt động bởi cơ quan chức năng

Vốn điều lệ

   •   Hướng dẫn đăng ký mức vốn điều lệ phù hợp với khả năng tài chính, quy mô hoạt động và đúng quy định pháp luật

  •   Tư vấn tư vấn ảnh hưởng của các loại thuế tương ứng với mức vốn của doanh nghiệp dự kiến thành lập

   •   Hướng dẫn tăng vốn bằng các tài sản khác (ô tô, bất động sản, vàng, v.v…)

   •   Hướng dẫn định giá các tài sản góp vốn

Góp vốn của các thành viên

   •   Tư vấn các loại tài sản góp vốn (động sản và bất động sản)  

   •   Tư vấn định giá tài sản góp vốn  

   •   Giấy tờ chứng mình quyền sở hữu tài sản góp vốn không phải bằng tiền

   •   Giúp Quý khách hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng với số vốn góp

Người đại diện pháp luật

   •   Tư vấn tư cách pháp lý của người đại diện pháp luật

Điều lệ

   •   Soạn thảo điều lệ của công ty phù hợp với quy định của pháp luật và giảm thiểu những tranh chấp phát sinh

   •   Đảm bảo quyền lợi minh bạch của các bên tham gia góp vốn

Hồ sơ pháp lý

   •   Soạn thảo Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

   •   Soạn thảo Điều lệ Soạn thảo

   •   Danh sách thành viên.
 

Thành lập công ty TNHH một thành viên

Dịch vụ pháp lý về thành lập công ty TNHH 1 MTV bao gồm:

Đối tượng thành lập

   •   Tư vấn về đối tượng được phép thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

   •   Tư vấn về các ưu đãi, hạn chế của từng đối tượng cụ thể

Tên công ty

   •   Tra cứu tên doanh nghiệp để tránh bị trùng lắp với doanh nghiệp đã đăng ký

   •   Hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp đầy đủ thành phần theo luật định và không gây nhầm lẫn

   •   Tên doanh nghiệp không được rơi vào các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật

   •   Chuyển tên doanh nghiệp thành tên viết tắt và tên tiếng nước ngoài

Trụ sở chính

   •   Hướng dẫn kê khai đầy đủ thông tin địa chỉ theo luật định

   •   Kiểm tra nơi dự kiến đặt trụ sở không thuộc diện bị quy hoạch

   •   Hướng dẫn đặt trụ sở tại nơi chưa có địa chỉ

   •   Kiểm tra nơi dự kiến đặt trụ sở sẽ được cho phép hoạt động bởi cơ quan chức năng

Vốn điều lệ

   •   Hướng dẫn đăng ký mức vốn điều lệ phù hợp với khả năng tài chính, quy mô hoạt động và đúng quy định pháp luật

   •   Tư vấn tư vấn ảnh hưởng của các loại thuế tương ứng với mức vốn của doanh nghiệp dự kiến thành lập

   •   Hướng dẫn tăng vốn bằng các tài sản khác (ô tô, bất động sản, vàng, v.v…)

   •   Hướng dẫn định giá các tài sản góp vốn

Ngành nghề kinh doanh

   •   Xác định các mã ngành tương ứng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

   •   Lựa chọn đăng ký những ngành nghề mà doanh nghiệp dự tính hoạt động

   •   Tư vấn và dữ liệu các mã ngành doanh nghiệp có thể sẽ cần đến khi đi vào hoạt động

   •   Đăng ký ngành nghề không có trong danh mục mã ngành VN

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

   •   Xác định điều kiện cụ thể tương ứng với từng ngành nghề kinh doanh cụ thể

   •   Xác định mức vốn pháp định tương ứng với ngành nghề kinh doanh

   •   Hướng dẫn chứng minh tài chính

Người đại diện theo pháp luật

   •   Tư vấn tư cách pháp lý của người đại diện pháp luật

Hồ sơ pháp lý

   •   Soạn thảo Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH một thành viên

   •   Soạn thảo Điều lệ

Thành lập địa điểm kinh doanh

 Dịch vụ pháp lý về thành lập địa điểm kinh doanh bao gồm:

Tên của địa điểm kinh doanh

   •   Chọn tên địa điểm kinh doanh chuẩn và có ý nghĩa theo yêu cầu Quý khách

   •   Hướng dẫn đặt tên địa điểm kinh doanh đầy đủ thành phần theo luật định

   •   Đảm bảo tên địa điểm kinh doanh không bị trùng, không gây nhầm lẫn

   •   Đảm bảo tên địa điểm kinh doanh không vi phạm điều cấm của pháp luật

   •   Chuyển tên đầy đủ của địa điểm kinh doanh sang tên viết tắt và tên tiếng nước ngoài

Địa chỉ

   •   Hướng dẫn kê khai đầy đủ thông tin địa chỉ theo luật định

   •   Kiểm tra nơi dự kiến đặt địa điểm không thuộc diện bị quy hoạch

   •   Hướng dẫn đặt địa điểm kinh doanh tại nơi chưa có địa chỉ

   •   Kiểm tra nơi dự kiến đặt địa điểm sẽ được cho phép hoạt động bởi cơ quan chức năng

Ngành nghề kinh doanh

   •   Xác định các mã ngành phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Người đứng đầu địa điểm kinh doanh

   •   Tư vấn tư cách pháp lý của người được chọn đứng đầu địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh

  •   Hướng dẫn cung cấp những thông tin cần thiết của Chi nhánh chủ quản

Hồ sơ pháp lý

   •   Soạn thảo Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh

   •  Hướng dẫn soạn thảo Biên bản họp về việc thành lập địa điểm kinh doanh của:

              ¤   Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)

              ¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

   •   Hướng dẫn soạn thảo Quyết định bằng văn bản về việc thành lập địa điểm kinh doanh

              ¤   Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)

              ¤   Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)

              ¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)

   •   Soạn thảo Điều lệ

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Dịch vụ pháp lý về thành lập DNTN bao gồm:

Tên của doanh nghiệp tư nhân

   •   Chọn tên doanh nghiệp chuẩn và có ý nghĩa theo yêu cầu Quý khách

   •   Hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp đầy đủ thành phần theo luật định

   •   Đảm bảo tên doanh nghiệp không bị trùng, không gây nhầm lẫn

   •   Đảm bảo tên doanh nghiệp không vi phạm điều cấm của pháp luật

   •   Chuyển tên đầy đủ của doanh nghiệp sang tên viết tắt và tên tiếng nước ngoài

Trụ sở chính

   •   Hướng dẫn kê khai đầy đủ thông tin địa chỉ theo luật định

   •   Kiểm tra nơi dự kiến đặt trụ sở không thuộc diện bị quy hoạch

   •   Hướng dẫn đặt trụ sở tại nơi chưa có địa chỉ

   •   Kiểm tra nơi dự kiến đặt trụ sở sẽ được cho phép hoạt động bởi cơ quan chức năng

Vốn điều lệ

   •   Hướng dẫn đăng ký mức vốn điều lệ phù hợp với khả năng tài chính, quy mô hoạt động và đúng quy định pháp luật

   •   Tư vấn tư vấn ảnh hưởng của các loại thuế tương ứng với mức vốn của doanh nghiệp dự kiến thành lập

Ngành nghề kinh doanh

   •   Xác định các mã ngành tương ứng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

   •   Lựa chọn đăng ký những ngành nghề mà doanh nghiệp dự tính hoạt động

   •   Tư vấn và dự liệu các mã ngành doanh nghiệp có thể sẽ cần đến khi đi vào hoạt động

   •   Hướng dẫn đăng ký ngành nghề kinh doanh chưa có trong danh mục ngành nghề VN

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

   •   Xác định điều kiện cụ thể tương ứng với từng ngành nghề kinh doanh cụ thể

   •   Xác định mức vốn pháp định tương ứng với ngành nghề kinh doanh

   •   Hướng dẫn chứng minh tài chính

Hồ sơ pháp lý

   •   Soạn thảo Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp tư nhân

 

Thành lập văn phòng đại diện

Dịch vụ pháp lý về thành lập văn phòng đại diện bao gồm:

Tên của văn phòng đại diện

   •   Chọn tên văn phòng đại diện chuẩn và có ý nghĩa theo yêu cầu
  
 •   Quý khách Hướng dẫn đặt tên văn phòng đại diện đúng và đầy đủ thành phần theo luật định
   
•   Đảm bảo tên văn phòng đại diện không vi phạm điều cấm của pháp luận
  
 •   Chuyển tên đầy đủ của văn phòng đại diện sang tên viết tắt và tên tiếng nước ngoài

Địa chỉ

   •   Hướng dẫn kê khai đầy đủ thông tin địa chỉ theo luật định
  
 •   Kiểm tra nơi dự kiến đặt VPĐD không thuộc diện bị quy hoạch
   
•   Hướng dẫn đặt văn phòng tại nơi chưa có địa chỉ
   
•   Kiểm tra nơi dự kiến đặt VPĐD sẽ được cho phép hoạt động bởi cơ quan chức năng

Hồ sơ pháp lý

   •   Soạn thảo Thông báo thành lập văn phòng đại diện
  
 •   Hướng dẫn soạn thảo Biên bản họp về việc thành lập VPĐD của:
             
 ¤   Hội đồng thành viên (đối với TNHH hai thành viên trở lên)
              
¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
   
 •   Hướng dẫn soạn thảo Quyết định bằng văn bản về việc thành lập VPĐD:
               ¤   Hội đồng thành viên (đối với TNHH hai thành viên trở lên)
               ¤   Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)
               ¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần
   
•   Soạn thảo Điều lệ

 

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Dịch vụ pháp lý liên quan đến thay đổi người đại diện pháp luật bao gồm:
   •   Tư vấn quy trình và điều kiện thay đổi người đại diện pháp luật
   
•   Tư vấn tư cách pháp lý của người đại diện pháp luật
   
•   Thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH MTV) 
   
•   Tư vấn trách nhiệm pháp lý của người đại diện pháp luật mới
   
•   Soạn thảo Hợp đồng thoả thuận giữa doanh nghiệp và người đại diện pháp luật mới

Hồ sơ pháp lý

   •   Soạn thảo Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật 
   •   Chuẩn bị biên bản họp về việc thay đổi người đại diện pháp luật
   
•   Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
   
•   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
   
•   Soạn thảo Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện pháp luật
              
¤   Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
              
¤   Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)
              
¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
   
•   Soạn thảo Điều lệ

Thay đổi nội dung hoạt động địa điểm kinh doanh

Dịch vụ pháp lý liên quan đến thay đổi địa điểm kinh doanh bao gồm:

Tên của địa điểm kinh doanh

   •   Chọn tên địa điểm kinh doanh chuẩn và có ý nghĩa theo yêu cầu Quý khách
   •   Hướng dẫn đặt tên địa điểm kinh doanh đầy đủ thành phần theo luật định
   •   Đảm bảo tên địa điểm kinh doanh không bị trùng, không gây nhầm lẫn
   •   Đảm bảo tên địa điểm kinh doanh không vi phạm điều cấm của pháp luật
   •   Chuyển tên đầy đủ của địa điểm kinh doanh sang tên viết tắt và tên tiếng nước ngoài

Địa chỉ 

   •   Hướng dẫn kê khai đầy đủ thông tin địa chỉ theo luật định
   •   Kiểm tra nơi dự kiến đặt địa điểm không thuộc diện bị quy hoạch
   •   Hướng dẫn đặt địa điểm tại nơi chưa có địa chỉ
   •   Kiểm tra nơi dự kiến đặt địa điểm sẽ được cho phép hoạt động bởi cơ quan chức năng

Ngành nghề kinh doanh

   •   Xác định các mã ngành phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Người đứng đầu địa điểm kinh doanh

   •   Tư vấn tư cách pháp lý của người được chọn đứng đầu địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh

   •   Hướng dẫn cung cấp những thông tin cần thiết củaChủ quản địa điểm kinh doanh

Hồ sơ pháp lý

   •   Soạn thảo Thông báo thay đổi nội dung hoạt động địa điểm kinh doanh
   •   Hướng dẫn soạn thảo Biên bản họp về việc thay đổi nội dung hoạt động của địa điểm:
               ¤   Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
               ¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
   •   Hướng dẫn soạn thảo Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi nội dung hoạt động của địa điểm:
               ¤   Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
               ¤   Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)
               ¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
   •   Soạn thảo Điều lệ

Thay đổi thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập

Dịch vụ pháp lý liên quan đến thay đổi thành viên, cổ đông bao gồm:

   •   Tư vấn quy trình và điều kiện góp vốn, chuyển nhượng vốn
   •   Tư vấn tư cách pháp lý của cá nhân, tổ chức tham gia góp vốn, chuyển nhượng vốn
   •   Tư vấn góp vốn bằng tài sản khác (ô tô, bất động sản, vàng,…)
   •   Xác lập quyền sở hữu vốn góp
   •   Tư vấn quyền lợi và nghĩa vụ các thành viên, cổ đông tương ứng với số vốn góp
   •   Tư vấn thuế phát sinh trong quá trình chuyển nhượng vốn
   •   Giải quyết vấn đề của thành viên, cổ đông không thực hiện cam kết góp vốn
   •   Xác lập tư cách của thành viên, cổ đông mới từ thừa kế, tặng cho

Hồ sơ pháp lý

   •   Soạn thảo Thông báo thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập
   •   Hướng dẫn soạn thảo Biên bản họp về việc thay đổi thành viên của:
               ¤   Hội đồng thành viên (đối với TNHH hai thành viên trở lên)
               ¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
   •   Hướng dẫn soạn thảo Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi thành viên:
               ¤   Hội đồng thành viên (đối với TNHH hai thành viên trở lên)
               ¤   Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)
               ¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
   •    Soạn thảo Điều lệ


 

HẸN LUẬT SƯ

Quý khách sẽ nhận được:

Một cuộc điện thoại và email xác nhận từ bộ phận pháp lý GKL
Một cam kết bảo mật đối với thông tin khách hàng cung cấp
Một cuộc hẹn tư vấn với luật sư GKL
Chọn ngày
Khoảng thời gian
Địa điểm:
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG
Nội dung *
Họ tên *
Email *
Điện thoại *
Tên doanh nghiệp