Sở hữu trí tuệ

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ là một trong những thế mạnh của GKL, chúng tôi có kinh nghiệm trong việc giúp các khách hàng chuyển giao công nghệ, hợp nhất, chia tách và mua bán doanh nghiệp. GKL đã khắc phục hàng loạt những thiếu sót của doanh nghiệp, chỉ ra những lỗ hổng pháp lý, giúp doanh nghiệp nâng  cao khả năng tự bảo vệ khi giao kết các hợp đồng liên quan đến quyền Sở hữu trí tuệ, hợp tác kinh doanh,…

Với tinh thần ủng hộ một thị trường cạnh tranh lành mạnh, ngoài việc tư vấn các phương án ngăn chặn các hành vi xâm phạm, GKL phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm quyền, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, góp phần đảm bảo một “sân chơi” bình đẳng tại Việt Nam.

Các Luật sư GKL có kinh nghiệm thương thảo, thu thập thông tin, phân tích tính rủi ro trong quá trình chuyển giao các quyền về Sở hữu trí tuệ (như: quyền tác giả, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích,...). Qua nhiều năm hoạt động, GKL được vinh hạnh là cầu nối của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện thành công các thương vụ chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ ở các mức độ phức tạp khác nhau. Bằng tất cả uy tín của mình, GKL cam kết sẽ mang đến cho Quý khách hàng sự hài lòng khi đến với dịch vụ của chúng tôi.

Các dịch vụ pháp lý liên quan đến Sở hữu trí tuệ bao gồm:

Bí mật kinh doanh

Dịch vụ pháp lý liên quan đến Bí mật kinh doanh bao gồm:

   •   Tư vấn ưu, nhược điểm của bí mật kinh doanh
   •   Tư vấn quy trình, điều kiện xác lập bảo hộ bí mật kinh doanh
   •   Tư vấn khả năng, phạm vi bảo hộ đối với bí mật kinh doanh
   •   Tư vấn các hành vi xâm phạm bí mật kinh doanh
   •   Tư vấn các hành vi chủ sở hữu bí mật kinh doanh không được cấm người khác thực hiện
   •   Soạn thảo Hợp đồng bảo mật thông tin khi hợp tác với doanh nghiệp, cá nhân khác
   •   Bảo vệ quyền lợi khách hàng khi bí mật kinh doanh bị xâm phạm

Cạnh tranh không lành mạnh

Dịch vụ pháp lý liên quan đến Cạnh tranh không lành mạnh bao gồm:

   •   Xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh
   •   Hướng dẫn thu thập chứng cứ chứng minh quyền lợi hợp pháp của khách hàng
   •   Thay mặt khách hàng làm việc với bên vi phạm
   •   Đại diện bảo vệ quyền lợi khách hàng trước cơ quan thẩm quyền

 

Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ

Dịch vụ pháp lý liên quan đến Chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ bao gồm:

   •   Tư vấn chuyển nhượng,  chuyển quyền sử dụng quyền tài sản, quyền sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, …
   •   Soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ
   •   Tư vấn cho tài liệu chứng minh quyền nộp đơn trong việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác thông qua chuyển giao
   •   Hướng dẫn thẩm định giá chuyển nhượng, giá chuyển quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu
   •   Tư vấn chuyển giao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu,... cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản
   •   Tư vấn trường hợp chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Kiểu dáng công nghiệp

Dịch vụ pháp lý liên quan đến kiểu dáng công nghiệp bao gồm:

   •   Tư vấn quy trình và điều kiện đăng ký kiểu dáng công nghiệp
   •   Tư vấn và kiểm tra khả năng đăng ký bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp
   •   Đại diện khách hàng hàng soạn thảo hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp
  •   Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ, gia hạn bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp
   •   Tư vấn và đại diện khách hàng thực hiện việc sửa đổi chuyển nhượng văn bằng bảo hộ

Nhãn hiệu

Dịch vụ pháp lý liên quan đến Nhãn hiệu bao gồm:

   •   Tư vấn quy trình đăng ký nhãn hiệu
   •   Tư vấn khả năng, phạm vi  bảo hộ đối với nhãn hiệu
   •   Tư vấn các hành vi xâm phạm nhãn hiệu Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các giấy tờ do khách hàng cung cấp
   •   Thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan thẩm quyền
   •   Tham gia giải quyết các tranh chấp nhãn hiệu
   •   Hoàn chỉnh các hồ sơ đăng ký nhãn hiệu
   •   Tư vấn nhãn hiệu nổi tiếng
   •   Đăng ký nhãn hiệu quốc tế
   •   Gia hạn thời hạn bảo hộ nhãn hiệu

Quyền tác giả

Dịch vụ pháp lý liên quan đến Quyền tác giả bao gồm:

   •   Tư vấn quy trình đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan
   •   Tư vấn các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả
   •   Tư vấn khả năng, phạm vi bảo hộ đối với quyền tác giả
   •   Tư vấn các hành vi vi phạm quyền tác giả Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các giấy tờ do khách hàng cung cấp
   •   Thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan thẩm quyền
   •   Tham gia giải quyết các tranh chấp quyền tác giả
   •   Hoàn chỉnh các hồ sơ đăng ký quyền tác giả
   •   Soạn thảo Văn bản đồng thuận của các đồng chủ sở hữu (nếu có)

Sáng chế

Dịch vụ pháp lý liên quan đến Sáng chế bao gồm:

   •   Tư vấn quy trình, điều kiện đăng ký sáng chế
   •   Tư vấn khả năng, phạm vi bảo hộ của sáng chế
   •   Tra cứu thông tin sáng chế Khiếu nại quyết định từ chối bảo hộ (nếu có)
  •   Tư vấn các hành vi vi phạm sáng chế Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các giấy tờ do khách hàng cung cấp
   •   Thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan thẩm quyền
   •   Tham gia giải quyết các tranh chấp về sáng chế
   •   Đăng ký bằng sáng chế quốc tế
   •   Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế
   •   Hoàn chỉnh Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế
   •   Hướng dẫn soạn thảo Bản mô tả sáng chế, Bản tóm tắt về sáng chế
   •   Hướng dẫn xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác
   •   Soạn thảo đơn đầu tiên, tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm, nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Điều ước quốc tế

 

Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ

Dịch vụ pháp lý liên quan đến Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm:

   •   Tư vấn trách nhiệm pháp lý của các bên trong tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ
   •   Đại diện khách hàng tham gia thương lượng, thoả thuận giải quyết tranh chấp
   •   Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan chức năng
   •   Hướng dẫn thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp
   •   Cử luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại toà án
   •   Khiếu nại các quyết định hành chính về sở hữu trí tuệ
   •   Thay mặt chủ sở hữu yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý bên vi phạm bằng các biện pháp sau:
                  ¤   Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm
                  ¤   Xin lỗi, cải chính công khai
                  ¤   Bồi thường thiệt hại
                  ¤   Tiêu huỷ hàng hoá

 

HẸN LUẬT SƯ

Quý khách sẽ nhận được:

Một cuộc điện thoại và email xác nhận từ bộ phận pháp lý GKL
Một cam kết bảo mật đối với thông tin khách hàng cung cấp
Một cuộc hẹn tư vấn với luật sư GKL
Chọn ngày
Khoảng thời gian
Địa điểm:
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG
Nội dung *
Họ tên *
Email *
Điện thoại *
Tên doanh nghiệp