Mua bán & sáp nhập

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

Mua bán & sáp nhập

Hoạt động Mua bán và Sáp nhập tại Việt Nam được cho là khá phức tạp do nét đặc trưng về văn hóa và tập quán hoạt động của các doanh nghiệp cùng với hệ thống pháp lý đặc thù tại Việt Nam luôn làm các nhà đầu tư nước ngoài bối rối và lúng túng. Với mong muốn đem lại một dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, GKL luôn đòi hỏi ở đội ngũ Luật sư và chuyên gia phải có sự hiểu biết sâu sắc về đặc đểm này và luôn cập nhật kiến thức pháp luật về thuế, quản trị, lao động, sở hữu trí tuệ, tài chính, cạnh tranh và các lĩnh vực khác liên quan đến Mua bán & Sáp nhập, nhằm có thể hỗ trợ tích cực cho chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Dịch vụ pháp lý liên quan đến Mua bán & Sáp nhập bao gồm:

 Kiểm tra tình trạng pháp lý của doanh nghiệp về thuế, công nợ, lao động, tình trạng kinh doanh

 Đánh giá tình trạng tài chính doanh nghiệp

 Tư vấn xây dựng, thương lượng và giám sát thực hiện hợp đồng

 Tham gia đàm phán mua bán & sáp nhập doanh nghiệp

 Tư vấn phương án sử dụng lao động

 Tư vấn các các phương thức tài chính hỗ trợ hoạt động mua bán & sáp nhập

 Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp bị sáp nhập thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp nhận sáp nhập

 Hỗ trợ các công việc pháp lý sau khi mua bán & sáp nhập
 

HẸN LUẬT SƯ

Quý khách sẽ nhận được:

Một cuộc điện thoại và email xác nhận từ bộ phận pháp lý GKL
Một cam kết bảo mật đối với thông tin khách hàng cung cấp
Một cuộc hẹn tư vấn với luật sư GKL
Chọn ngày
Khoảng thời gian
Địa điểm:
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG
Nội dung *
Họ tên *
Email *
Điện thoại *
Tên doanh nghiệp