Giải quyết tranh chấp

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

Giải quyết tranh chấp

Kinh tế Việt Nam đang chuyển mình để hội nhập với WTO, AFTA, TPP, các vấn đề về tranh chấp diễn ra ngày càng phức tạp.

Tại GKL, chúng tôi có đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm, tranh tụng nhiều năm tại các cơ quan tòa án, trung tâm trọng tài trong nước và quốc tế, bảo vệ thành công quyền lợi của khách hàng trong các trường hợp tranh chấp thương mại, lao động, thuế, sở hữu trí tuệ và nội bộ công ty.

Các luật sư GKL am hiểu những ảnh hưởng nghiêm trọng của tranh chấp đến uy tín của doanh nghiệp, chúng tôi đưa ra những giải pháp hữu ích cho chiến lược phát triển, từ đó hình thành nên thương hiệu GKL - một hãng luật uy tín của doanh nghiệp ngày nay.

Các dịch vụ Giải quyết tranh chấp của GKL bao gồm:

Tranh chấp bất động sản

Dịch vụ pháp lý giải quyết tranh chấp trong hoạt động xây dựng, bất động sản bao gồm:

   •   Tư vấn giải quyết tranh chấp về góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
   •   Tư vấn giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất với cơ quan nhà nước
   •   Tư vấn giải quyết tranh chấp về hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, dự án kinh doanh bất động sản
   •   Tư vấn giải quyết tranh chấp về hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh, hợp đồng xây dựng
   •   Đại diện khách hàng tham gia hoà giải, thương lượng, làm việc với các cơ quan có thẩm quyền
   •   Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi khách hàng một cách tối đa
   •   Cử luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại toà án
   •   Hướng dẫn thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp.
   •   Tư vấn thường xuyên theo hợp đồng dài hạn cho tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

Tranh chấp lao động

Dịch vụ pháp lý giải quyết tranh chấp lao động bao gồm:

   •   Giải quyết tranh chấp giữa cá nhân người lao động và người sử dụng lao động về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, hợp đồng lao động, hợp đồng đào tạo, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động
   •  Giải quyết tranh chấp lao động về giải quyết chế độ chính sách lao động: tiền lương, bảo hiểm, điều kiện lao động
   •   Tư vấn trách nhiệm pháp lý của các bên trong tranh chấp lao động
   •   Đại diện khách hàng tham gia hoà giải, thương lượng, làm việc với, cơ quan quản lý lao động
   •   Cử luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại toà án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền
   •   Hướng dẫn thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp
   •   Bảo vệ quyền lợi khách hàng trong giai đoạn thi hành án lao động Nghiên cứu, khởi kiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến người lao động
  •   Sửa đổi, bổ sung Nội quy lao động, Quy chế lao động, Thoả ước lao động tập thể để hạn chế tranh chấp

Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý giải quyết tranh chấp nội bộ công ty bao gồm:

   •  Tư vấn giải quyết tranh chấp về việc định giá tài sản đã góp vốn, tranh chấp về việc chuyển nhượng hoặc mua lại cổ phần của các cổ đông, thành viên của công ty
   •   Tư vấn giải quyết tranh chấp về quyền quản lý, điều hành, đầu tư, đầu tư mở rộng, liên doanh, phát hành cổ phiếu, cổ phần, phân phối lợi nhuận, mua, bán, sáp, nhập, chia, tách và giải thể doanh nghiệp
   •   Tư vấn trách nhiệm pháp lý của các bên trong tranh chấp nội bộ công ty
   •   Tư vấn, đề xuất phương án giải quyết tranh chấp, tiếp xúc với các bên trong tranh chấp, thực hiện các cuộc họp để đàm phán, thuyết phục các bên thông qua thương lượng
   •   Đại diện khách hàng tham gia hoà giải, thương lượng
   •   Cử luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại toà án
   •   Hướng dẫn thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp
   •   Tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi khách hàng trong quá trình thi hành án

Tranh chấp sở hữu trí tuệ

Dịch vụ pháp lý liên quan đến Tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ bao gồm:

   •   Tư vấn trách nhiệm pháp lý của các bên trong tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ
   •   Tư vấn, tham gia tranh tụng trong các trường hợp vi phạm bản quyền, sáng chế, thương hiệu, bí mật kinh doanh, cạnh tranh không lành mạnh, xung đột tên miền trên internet
   •   Tư vấn và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các công ty nước ngoài tại Việt Nam
   •   Đại diện khách hàng tham gia thương lượng, thoả thuận giải quyết tranh chấp
   •   Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan chức năng
   •   Hướng dẫn thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp
   •   Cử luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại toà án
   •   Khiếu nại các quyết định hành chính về sở hữu trí tuệ
   •   Tư vấn, hướng dẫn khách hàng thực hiện quyền tự bảo vệ bằng các biện pháp:
   •   Áp dụng biện pháp công nghệ
   •   Yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại
   •   Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý;
   •   Khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình

 

Tranh chấp thuế

Dịch vụ pháp lý về Tranh chấp thuế bao gồm:

   •   Tư vấn giải tranh chấp về các quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến lĩnh vực thuế giữa cơ quan thuế, công chức ngành thuế với doanh nghiệp
   •   Tư vấn các tranh chấp về thủ tục đăng ký thuế, cấp mã số thuế; in, mua hóa đơn, chứng từ; kê khai thuế; quyết toán thuế, hoàn thuế; miễn thuế; giảm trừ thuế
   •   Tư vấn các tranh chấp về ấn định thuế
   •   Tư vấn các tranh chấp về số tiền thuế phải nộp, khấu trừ thuế, miễn thuế, khẩu trừ thuế, số tiền phạt vi phạm về thuế của doanh nghiệp với cơ quan thuế
   •   Tư vấn các vấn đề thuế phát sinh trong các hoạt động sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, mua bán doanh nghiệp và các hoạt động tổ chức lại doanh nghiệp 
   •   Tư vấn, thực hiện các thủ tục khiếu nại về thuế, khởi kiện vụ án hành chính về thuế tại tòa án
   •   Đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan có thẩm quyền về thuế
   •   Đại diện khách hàng khiếu nại các quyết định của cơ quan thuế các cấp
   •   Cử luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi khách hàng trong lĩnh vực thuế tại tòa án các cấp

Tranh chấp thương mại

Dịch vụ pháp lý giải quyết tranh chấp thương mại bao gồm:

   •   Tư vấn các tranh chấp liên quan hợp đồng cung ứng dịch vụ, hợp đồng mua bán hàng hóa
   •   Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động thanh toán, bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm trong hoạt động thương mại
   •   Tư vấn trách nhiệm pháp lý của các bên trong tranh chấp, hướng dẫn thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp
   •   Đại diện khách hàng tham gia hoà giải, thương lượng
   •   Cử luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại toà án, trọng tài
   •   Bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thi hành phán quyết trọng tài, tòa án

Tranh chấp trong hoạt động M&A

Dịch vụ pháp lý giải quyết tranh chấp trong hoạt động M&A bao gồm:

•   Tư vấn giải quyết tranh chấp về lao động, sở hữu trí tuệ, thuế, tài chính, bất động sản và các vấn đề khác phát sinh trong hoạt động mua bán và sáp nhập
•   Tư vấn giải quyết tranh chấp về quyền quản lý, điều hành sau hoạt động mua bán và sáp nhập
•   Tư vấn giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán và sáp nhập
•   Tư vấn trách nhiệm pháp lý của các bên trong tranh chấp
•   Đại diện khách hàng tham gia hoà giải, thương lượng Cử luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại toà án
•   Hướng dẫn thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp

Tranh chấp trong lĩnh vực tài chính

Dịch vụ pháp lý giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực tài chính bao gồm:

   •    Tư vấn giải quyết các tranh chấp liên quan đến tài chính, chứng khoán và thị trường vốn
  •   Tư vấn giải quyết các tranh chấp về hợp đồng dịch vụ giữa nhà đầu tư với các công ty chứng khoán
   •   Tư vấn giải quyết các tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán
   •   Tư vấn giải quyết các tranh chấp liên quan đến giao dịch ngoại tệ , thế chấp, cầm cố, bảo lãnh và hợp đồng cho thuê, các vấn đề bảo vệ dữ liệu
   •   Tư vấn trách nhiệm pháp lý của các bên trong tranh chấp, đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án giải quyết trong các giao dịch có nguy cơ xung đột lợi ích dẫn đến tranh chấp
   •   Đại diện khách hàng tham gia hoà giải, thương lượng
   •   Cử luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại toà án, trọng tài
   •   Hướng dẫn thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp

HẸN LUẬT SƯ

Quý khách sẽ nhận được:

Một cuộc điện thoại và email xác nhận từ bộ phận pháp lý GKL
Một cam kết bảo mật đối với thông tin khách hàng cung cấp
Một cuộc hẹn tư vấn với luật sư GKL
Chọn ngày
Khoảng thời gian
Địa điểm:
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG
Nội dung *
Họ tên *
Email *
Điện thoại *
Tên doanh nghiệp