Dịch vụ Luật sư Nội bộ

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

Dịch vụ Luật sư Nội bộ

Chúng tôi hiểu rằng việc thuê luật sư làm việc và trả lương theo tháng có thể là một chi phí lớn đối với nhiều doanh nghiệp trong tình hình kinh tế hiện nay. Vì vậy, để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận được những giải pháp pháp lý chuyên nghiệp với chi phí hiệu quả, GKL đã phát triển "Dịch vụ luật sư nội bộ" dành riêng cho doanh nghiệp. Theo loại hình dịch vụ này, đội ngũ luật sư GKL sẽ đóng vai trò như một bộ phận pháp lý chuyên biệt của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm hỗ trợ các công việc pháp lý trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Lợi ích Dịch vụ Luật sư nội bộ

Giảm 4 lần chi phí

Có rất nhiều vấn đề pháp lý phát sinh trong doanh nghiệp, nhưng một luật sư chỉ am hiểu một vài lĩnh vực cụ thể. Thay vì tốn kém thuê nhiều luật sư để đáp ứng các yêu cầu về Thuế, Lao động, Đầu tư, Thương mại..., đội ngũ GKL bao gồm các luật sư trong và ngoài nước sẽ đáp ứng hiệu quả các yêu cầu của doanh nghiệp với mức phí chỉ tương đương một nhân sự.

Sử dụng tất cả dịch vụ

Không chỉ dừng lại ở giải pháp tư vấn, GKL sẽ trực tiếp thực hiện các công việc pháp lý doanh nghiệp yêu cầu:

 

Kiểm soát nội bộ

•   Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp trong việc tổ chức và quản lý các chi nhánh, đại lý, văn phòng đại diện, công ty con, đơn vị trực thuộc, phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp...

•  Tư vấn về vị trí, vai trò và trách nhiệm của các bộ phận và cách thức phối hợp làm việc giữa các bộ phận trong nội bộ doanh nghiệp

•   Kiểm tra tính pháp lý các chính sách, quy trình nội bộ do doanh nghiệp ban hành

•   Kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản sắp hoặc đã ban hành có nội dung không phù hợp, trái với các quy định của pháp luật hiện hành

•   Tư vấn tổ chức và tham gia các cuộc họp Hội đồng thành viên, Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và kiểm tra tính pháp lý của văn bản do các hội đồng này ban hành

•   Tư vấn giải quyết các tranh chấp nội bộ giữa các thành viên góp vốn, cổ đông

Lao động

•   Rà soát tính pháp lý của hợp đồng lao động trong quá trình giao kết, sửa đổi, bổ sung, gia hạn hợp đồng

•   Xây dựng các Nội quy, Quy chế lao động và Thoả ước lao động tập thể

•   Thực hiện các thủ tục liên quan đến lao động nước ngoài như: Giấy phép lao động, Visa, Thẻ tạm trú

•   Tư vấn các thoả thuận đào tạo và soạn thảo hợp đồng đào tạo

•   Tư vấn các hình thức, trình tự xử lý kỷ luật lao động, chấm dứt hợp đồng lao động  và yêu cầu bồi thường thiệt hại

•   Tham gia, tư vấn giải quyết các tranh chấp lao động

Thuế, kế toán, hải quan

•   Phối hợp với Bộ phận Kế toán của doanh nghiệp thực hiện các quy định của luật thuế, kế toán

•   Xây dựng các quy trình nhằm kiểm soát các khoản chi phí hoạt động, chi phí đầu tư, mua sắm tài sản cố định

•   Tư vấn các thủ tục hải quan: xuất nhập khẩu, xuất nhập khẩu tại chỗ, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập…  

•   Đại diện doanh nghiệp khiếu nại các quyết định của cơ quan chức năng

Sở hữu trí tuệ

•   Tư vấn các vấn đề liên quan đến bí mật kinh doanh bao gồm: quy trình, điều kiện, phạm vi bảo hộ bí mật kinh doanh

•   Xác định hành vi cạnh tranh không lành mạnh và các hành vi xâm phạm tên thương mại; thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi của khách hàng

•   Tư vấn và thực hiện chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích, sáng chế…; hướng dẫn thẩm định giá chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng, giá trị  của các đối tượng sở hữu trí tu khi góp vốn.

•   Tư vấn và thực hiện các thủ tục hành chính: Đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan, nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích, sáng chế

•   Đại diện khách hàng giải quyết các tranh chấp sở hữu trí tuệ, hướng dẫn việc thu thập chứng cứ, khiếu nại, khởi kiện

Thủ tục hành chính

•   Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, điều chỉnh dự án đầu tư (bổ sung ngành nghề, thay đổi trụ sở, người đại diện theo pháp luật…)

•   Thực hiện các thủ tục liên quan đến người lao động nước ngoài: cấp Giấy phép lao động, Visa, Thẻ tạm trú, đăng ký mã số thuế cá nhân

•    Tư vấn, thực hiện các thủ tục thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh, bổ sung quyền phân phối, xuất nhập khẩu

Văn bản pháp lý

•   Xây dựng hệ thống lưu trữ các văn bản pháp luật chi phối các hoạt động của doanh nghiệp

•   Cập nhật các thông tin chính sách nhà nước, thay đổi của pháp luật  ảnh hưởng đến lợi ích của doanh nghiệp

•   Hướng dẫn các phòng ban, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp trong việc áp dụng quy định pháp luật Hoàn thiện các thủ tục pháp lý, giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh   doanh của doanh nghiệp

•   Cung cấp các biểu mẫu cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp


 

Hỗ trợ doanh nghiệp

•   Tư vấn, hỗ trợ cho các đơn vị, bộ phận trực thuộc trong công ty các kiến thức về pháp luật và tuân thủ pháp luật

•   Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng

•   Dịch thuật các văn bản liên quan đến pháp lý theo yêu cầu của doanh nghiệp

 

Tận dụng mối quan hệ của hãng luật

Nếu việc điều chỉnh giấy phép, hay bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh là những khó khăn của doanh nghiệp, thì đây là công việc thường ngày của một hãng luật. Chúng tôi biết chính xác các hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị, các cá nhân, tổ chức nào cần liên hệ để giúp khách hàng hoàn thành các thủ tục trong thời gian ngắn nhất.

HẸN LUẬT SƯ

Quý khách sẽ nhận được:

Một cuộc điện thoại và email xác nhận từ bộ phận pháp lý GKL
Một cam kết bảo mật đối với thông tin khách hàng cung cấp
Một cuộc hẹn tư vấn với luật sư GKL
Chọn ngày
Khoảng thời gian
Địa điểm:
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG
Nội dung *
Họ tên *
Email *
Điện thoại *
Tên doanh nghiệp