Đầu tư nước ngoài

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

Đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực pháp lý về Đầu tư là thế mạnh của GKL, hơn 50% khách hàng quốc tế tìm đến GKL có nhu cầu đầu tư, GKL đã tiếp cận và thực hiện nhiều vụ việc của các khách hàng quốc tế liên quan đến các lĩnh vực xây dựng nhà máy, hoá chất, dược, công nghệ thông tin; bán lẻ; sản xuất; dịch vụ, … trên khắp các tỉnh thành Việt Nam. Qua nhiều năm phục vụ, GKL am hiểu toàn diện bức tranh đầu tư tại Việt Nam về các chính sách ưu đãi thuế theo từng khu vực, thị trường lao động, những thay đổi pháp luật, những khó khăn trong thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cũng như các cơ hội và thách thức khi Việt Nam thực hiện các chính sách mở cửa theo lộ trình cam kết với Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Hiệp định thương mại tự do ASEAN (AFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược Thái Bình Dương (TPP). Bên cạnh những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm, các luật sư GKL có nhiều năm làm việc với cơ quan cấp phép, tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành tốt trách nhiệm Quý vị giao phó một cách hiệu quả

Các dịch vụ pháp lý liên quan đến Đầu tư nước ngoài bao gồm:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Nội dung dịch vụ Bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

   •   Xác định các mã CPC, HS cần bổ sung
   •   Hướng dẫn bổ sung ngành nghề kinh doanh không có mã CPC, HS

Bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện

   •   Xác định điều kiện cụ thể tương ứng với từng ngành nghề kinh doanh
   •   Xác định mức vốn pháp định tương ứng với ngành nghề kinh doanh
   •   Hướng dẫn chứng minh tài chính
   •   Đăng ký quyền xuất, nhập khẩu
   •   Đăng ký quyền phân phối hàng hoá, dịch vụ

Hồ sơ pháp lý

   •   Soạn thảo Giấy đề nghị điều chỉnh
   •   Giấy chứng nhận đầu tư Hướng dẫn soạn thảo
   •   Biên bản họp và Quyết định bổ sung ngành nghề
   •   Hướng dẫn soạn thảo Bản giải trình lý do điều chỉnh
   •   Hướng dẫn soạn thảo Báo cáo năng lực tài chính
   •   Soạn thảo Điều lệ

 

Mua doanh nghiệp

Nội dung dịch vụ Mua doanh nghiệp bao gồm:

   •   Tư vấn quy trình và điều kiện bán doanh nghiệp 
   •   Tư vấn tư cách pháp lý của chủ sở hữu mới
   •   Tư vấn trách nhiệm pháp lý của người đại diện pháp luật mới
   •   Soạn thảo Hợp đồng thoả thuận giữa doanh nghiệp và người đại diện pháp luật mới
   •   Soạn thảo Hợp đồng bán doanh nghiệp, Hợp đồng chuyển nhượng vốn
   •   Thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu mới

Hồ sơ pháp lý

   •   Soạn thảo Bản đăng ký thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp
   •   Chuẩn bị Hợp đồng bán doanh nghiệp, Hợp đồng chuyển nhượng vốn
   •   Hướng dẫn soạn thảo Bản giải trình lý do điều chỉnh      
   •   Hướng dẫn soạn thảo Báo cáo tình hình thực hiện dự án
   •   Soạn thảo Điều lệ

Tăng vốn đầu tư

Nội dung dịch vụ Tăng vốn đầu tư bao gồm:

   •   Hướng dẫn đăng ký mức vốn điều lệ phù hợp với khả năng tài chính, quy mô hoạt động và đúng quy định pháp luật
   •   Tư vấn ảnh hưởng của các loại thuế tương ứng với mức vốn của doanh nghiệp dự kiến tăng
   •   Tư vấn vốn điều lệ phù hợp với vốn pháp định (nếu có)
   •   Hướng dẫn tăng vốn bằng các tài sản khác như ô tô, bất động sản, vàng,…(đối với doanh nghiệp liên doanh)
   •   Hướng dẫn định giá các tài sản góp vốn (đối với doanh nghiệp liên doanh)
   •   Hướng dẫn chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài

Hồ sơ pháp lý

   •   Soạn thảo Bản đề nghị tăng vốn điều lệ
   •   Chuẩn bị Biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của:
               ¤   Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
               ¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
   •   Hướng dẫn ra Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ của:
               ¤   Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
               ¤   Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)
               ¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
   •   Hướng dẫn soạn thảo Bản giải trình lý do tăng vốn và những thay đổi đối với dự án đang triển khai
   •   Soạn thảo Điều lệ

Thành lập chi nhánh

Nội dung dịch vụ Thành lập chi nhánh bao gồm:

Tên của chi nhánh

   •   Hướng dẫn đặt tên chi nhánh đúng và đầy đủ thành phần theo luật định
   •   Đảm bảo tên chi nhánh không bị trùng, không gây nhầm lẫn
   •   Đảm bảo tên chi nhánh không vi phạm điều cấm của pháp luật
   •   Chuyển tên đầy đủ của chi nhánh sang tên viết tắt và tên tiếng nước ngoài

Địa chỉ

   •   Hướng dẫn kê khai đầy đủ thông tin địa chỉ theo luật định
   •   Kiểm tra nơi dự kiến đặt chi nhánh không thuộc diện bị quy hoạch
   •   Hướng dẫn đặt chi nhánh tại nơi chưa có địa chỉ
   •   Kiểm tra nơi dự kiến đặt chi nhánh được cho phép hoạt động bởi cơ quan chức năng

Ngành nghề kinh doanh

   •   Xác định các mã CPC, HS tương ứng với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp
   •   Lựa chọn đăng ký những ngành nghề dự tính hoạt động phù hợp với thoả thuận WTO
   •   Tư vấn và dự liệu các mã CPC, HS có thể sẽ cần đến khi đi vào hoạt động

Người đứng đầu chi nhánh

   •   Tư vấn tư cách pháp lý của người đứng đầu chi nhánh
   •   Soạn thảo hợp đồng thuê người đứng đầu chi nhánh
   •   Xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài là người đứng đầu chi nhánh

Hồ sơ pháp lý

   •   Soạn thảo Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với dự án đầu tư gắn liền với thành lập chi nhánh)
   •   Hướng dẫn soạn thảo Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (đối với dự án đầu tư gắn liền với thành lập chi nhánh)
   •   Soạn thảo Thông báo thành lập chi nhánh Chuẩn bị Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh của:
             ¤   Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
             ¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
   •   Hướng dẫn lấy Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của:
             ¤   Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
             ¤   Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)
             ¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
             ¤   Soạn thảo Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh
   •   Soạn thảo Điều lệ

Thành lập cơ sở bán lẻ

Nội dung dịch vụ Thành lập cơ sở bán lẻ bao gồm:

Tên cơ sở bán lẻ:

   •   Hướng dẫn đặt tên cơ sở bán lẻ đầy đủ thành phần theo luật định
   •   Đảm bảo tên cơ sở bán lẻ không bị trùng, không gây nhầm lẫn
   •   Đảm bảo tên cơ sở bán lẻ không vi phạm điều cấm của pháp luật
   •   Chuyển tên đầy đủ của cơ sở bán lẻ sang tên viết tắt và tên tiếng nước ngoài

Địa chỉ cơ sở bán lẻ:

   •   Hướng dẫn kê khai đầy đủ thông tin địa chỉ theo luật định
   •   Kiểm tra nơi dự kiến đặt cơ sở bán lẻ không thuộc diện bị quy hoạch
   •   Hướng dẫn đặt cơ sở bán lẻ tại nơi chưa có địa chỉ
   •   Kiểm tra nơi dự kiến đặt cơ sở bán lẻ được cho phép hoạt động bởi cơ quan chức năng

Người đứng đầu cơ sở bán lẻ:

   •   Kiểm tra tư cách pháp lý của người được chọn đứng đầu cơ sở bán lẻ

Cơ sở bán lẻ trực thuộc chi nhánh:

   •   Thực hiện thủ tục thành lập dự án đầu tư mới trực thuộc chi nhánh có địa điểm thực hiện dự án là cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp
   •   Thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh gắn liền với dự án đầu tư có địa điểm thực hiện dự án là cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp

Hồ sơ pháp lý

   •   Soạn thảo Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
   
•   Chuẩn bị Biên bản họp về việc thành lập cơ sở bán lẻ của:
             
¤   Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
              
¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
  
•    Hướng dẫn ra Quyết định bằng văn bản về việc thành lập cơ sở bán lẻ:
              
¤   Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
             
¤   Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)
             
¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
   
•   Soạn thảo Điều lệ

Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

Nội dung dịch vụ Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài bao gồm:

Đối tượng thành lập

   •   Tư vấn đối tượng được phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
   •   Tư vấn các ưu đãi, hạn chế của từng đối tượng cụ thể 

Tên công ty

   •   Tra cứu tên doanh nghiêp để tránh bị trùng lắp với doanh nghiệp đã đăng ký
   
•   Hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp đầy đủ thành phần theo luật định và không gây nhầm lẫn
   
•   Tên doanh nghiệp không được rơi vào các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật

Ngành nghề kinh doanh

   •   Xác định các mã CPC, HS tương ứng với ngành nghề kinh doanh
   
•   Lựa chọn đăng ký những ngành nghề dự tính hoạt động phù hợp với thoả thuận WTO
   
•   Tư vấn và dự liệu các mã CPC, HS có thể sẽ cần đến khi đi vào hoạt động
   
•   Hướng dẫn đăng ký ngành nghề kinh doanh không có mã CPC, HS

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

   •   Xác định điều kiện cụ thể tương ứng với từng ngành nghề kinh doanh cụ thể
   
•   Xác định mức vốn pháp định tương ứng với ngành nghề kinh doanh
   
•   Đăng ký quyền xuất, nhập khẩu
   
•   Đăng ký quyền phân phối hàng hoá, dịch vụ

Trụ sở chính

   •   Hướng dẫn kê khai đầy đủ thông tin trụ sở theo luật định
   
•   Cung cấp thông tin nơi đặt trụ sở để được hưởng ưu đãi
   
•   Hướng dẫn đặt trụ sở tại nơi chưa có địa chỉ
   
•   Kiểm tra nơi dự kiến đặt trụ sở được cho phép hoạt động bởi cơ quan chức năng

Vốn điều lệ

   •   Hướng dẫn đăng ký mức vốn điều lệ phù hợp với khả năng tài chính, quy mô hoạt động và đúng quy định pháp luật
   
•   Tư vấn tư vấn ảnh hưởng của các loại thuế tương ứng với mức vốn của doanh nghiệp dự kiến thành lập
   
•   Hướng dẫn chứng minh vốn đầu tư

Vốn góp của thành viên, cổ đông

   •   Tư vấn các loại tài sản được đầu tư vào Việt Nam
   
•   Tư vấn quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên, cổ đông
   
•   Hướng dẫn chứng minh tài chính của các thành viên, cổ đông

Người đại diện pháp luật

   •   Tư vấn tư cách pháp lý của người đại diện pháp luật
   
•   Soạn thảo Hợp đồng thuê người đại diện pháp luật
   
•   Xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài là người đại diện pháp luật

Điều lệ doanh nghiệp

   •   Soạn thảo Điều lệ doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu đầu tư và đúng quy định của pháp luật
   
•   Đảm bảo quyền lợi minh bạch của các bên tham gia góp vốn và giảm thiểu những tranh chấp phát sinh
   
•   Đăng ký Điều lệ với cơ quan chức năng

Hồ sơ pháp lý

   •   Hướng dẫn Soạn thảo Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
   
•   Hướng dẫn Soạn thảo
   
•   Báo cáo năng lực tài chính
   
•   Soạn thảo Điều lệ
   
•   Soạn thảo Danh sách thành viên, cổ đông

Thành lập doanh nghiệp liên doanh

Nội dung Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp liên doanh bao gồm:

Đối tượng thành lập

   •   Tư vấn đối tượng được phép thành lập doanh nghiệp liên doanh
   •   Tư vấn các ưu đãi, hạn chế của từng đối tượng cụ thể

Tên doanh nghiệp

   •   Tra cứu tên doanh nghiệp để tránh bị trùng lắp với doanh nghiệp đã đăng ký
   •   Hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp đầy đủ thành phần theo luật định và không gây nhầm lẫn
   •   Tên doanh nghiệp không được rơi vào các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật 

Ngành nghề kinh doanh

   •   Xác định các mã CPC, HS tương ứng với ngành nghề kinh doanh
   •   Lựa chọn đăng ký những ngành nghề dự tính hoạt động phù hợp với thoả thuận WTO
   •   Tư vấn và dự liệu các mã CPC, HS có thể sẽ cần đến khi đi vào hoạt động

   •   Hướng dẫn đăng ký ngành nghề kinh doanh không có mã CPC, HS

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

   •   Xác định điều kiện cụ thể tương ứng với từng ngành nghề kinh doanh cụ thể
   
•   Xác định mức vốn pháp định tương ứng với ngành nghề kinh doanh
   
•   Đăng ký quyền xuất, nhập khẩu
   
•   Đăng ký quyền phân phối hàng hoá, dịch vụ

Trụ sở chính

   •   Hướng dẫn kê khai đầy đủ thông tin trụ sở theo luật định
   
•   Hướng dẫn nơi đặt trụ sở để được hưởng ưu đãi
   
•   Hướng dẫn đặt trụ sở tại nơi chưa có địa chỉ
   
•   Kiểm tra nơi dự kiến đặt trụ sở được cho phép hoạt động bởi cơ quan chức năng

Vốn điều lệ

   •   Hướng dẫn đăng ký mức vốn điều lệ phù hợp với khả năng tài chính, quy mô hoạt động và đúng quy định pháp luật
   
•   Tư vấn ảnh hưởng của các loại thuế tương ứng với mức vốn của doanh nghiệp dự kiến thành lập
   
•   Hướng dẫn chứng minh vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Vốn góp của các bên liên doanh 

   •   Tư vấn các loại tài sản được đầu tư vào Việt Nam
   
•   Tư vấn quyền lợi và nghĩa vụ các bên liên doanh
   
•   Hướng dẫn chứng minh tài chính của các bên liên doanh
   
•   Tư vấn tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với thoả thuận WTO
   
•   Tư vấn các loại tài sản góp vốn (động sản và bất động sản)
   
•   Tư vấn định giá tài sản góp vốn
   
•   Hướng dẫn thu thập giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản góp vốn không phải bằng tiền

Người đại diện pháp luật

   •   Tư vấn tư cách pháp lý của người đại diện pháp luật
   
•   Soạn thảo Hợp đồng thuê người đại diện pháp luật
   
•   Xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài là người đại diện pháp luật

Điều lệ doanh nghiệp

   •   Soạn thảo Điều lệ của công ty phù hợp với nhu cầu đầu tư và đúng quy định của pháp luật
   
•   Đảm bảo quyền lợi minh bạch của các bên tham gia góp vốn và giảm thiểu những tranh chấp phát sinh
   
•   Đăng ký Điều lệ với cơ quan chức năng

Hồ sơ pháp lý  

   •   Soạn thảo Hợp đồng liên doanh
   
•   Soạn thảo Giấy đề nghị thành lập doanh nghiệp liên doanh
   
•   Hướng dẫn soạn thảo Báo cáo năng lực tài chính
   
•   Soạn thảo Danh sách thành viên, cổ đông

Thay đổi địa chỉ trụ sở, địa điểm thực hiện dự án

Nội dung dịch vụ Thay đổi địa điểm thực hiện dự án bao gồm:

Địa chỉ của trụ sở, địa điểm thực hiện dự án

   •   Hướng dẫn kê khai đầy đủ thông tin địa chỉ theo luật định
   •   Kiểm tra nơi đặt trụ sở, điểm thực hiện dự án không thuộc diện bị quy hoạch
   •   Hướng dẫn nơi đặt trụ sở, địa điểm để được hưởng ưu đãi
   •   Hướng dẫn đặt trụ sở, địa điểm tại nơi chưa có địa chỉ
   •   Kiểm tra nơi dự kiến đặt trụ sở, địa điểm được cho sự phép hoạt động bởi cơ quan chức năng

Hồ sơ pháp lý

   •   Soạn thảo Bản đề nghị điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án
   •   Chuẩn bị Biên bản họp về việc thay đổi địa điểm thực hiện dự án của:
              ¤   Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
              ¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
   •   Hướng dẫn lấy Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm thực hiện dự án:
              ¤   Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
              ¤   Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)
              ¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
   •   Hướng dẫn soạn thảo Bản giải trình lý do điều chỉnh và những thay đổi đối với dự án đang triển khai
   •   Hướng dẫn soạn thảo Bản báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm hiện tại
   •   Hướng dẫn soạn thảo Bản báo cáo về thương nhân mua hàng nhập khẩu
   •   Soạn thảo Điều lệ

 

Thay đổi loại hình doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý liên quan đến Thay đổi loại hình doanh nghiệp FDI bao gồm:

   •   Tư vấn ưu, nhược điểm của loại hình doanh nghiệp mới
   •   Tư vấn quy trình, điều kiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
   •   Tư vấn tính kế thừa trách nhiệm pháp lý
   •   Tư vấn các loại thuế phát sinh
   •   Tư vấn cơ chế tiếp nhận vốn của loại hình doanh nghiệp mới
   •   Tư vấn quyền lợi và nghĩa vụ trong trường hợp tiếp nhận thành viên, cổ đông mới
   •   Tư vấn thời hạn, điều kiện chuyển đổi tài sản, vốn góp, cổ phần, cổ phiếu cho doanh nghiệp mới
   •   Tư vấn phương án sử dụng lao động
   •   Tư vấn thời điểm phù hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Hồ sơ pháp lý

   •   Soạn thảo Văn bản đề nghị điều chỉnh loại hình doanh nghiệp
   •   Chuẩn bị Biên bản họp về thay đổi loại hình doanh nghiệp của:
              ¤   Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
              ¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
   •   Hướng dẫn lấy Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi loại hình doanh nghiệp:
              ¤   Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
              ¤    Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)
              ¤    Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
   •   Hướng dẫn soạn thảo Bản giải trình lý do điều chỉnh và những thay đổi đối với dự án đang triển khai
   •   Hướng dẫn soạn thảo Bản báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm hiện tại
   •   Hướng dẫn soạn thảo Bản báo cáo về thương nhân mua hàng nhập khẩu
   •   Soạn thảo Điều lệ

Thay đổi mục tiêu dự án đầu tư

Dịch vụ pháp lý liên quan đến Thay đổi mục tiêu dự án đầu tư bao gồm:

Điều lệ doanh nghiệp

   •   Soạn thảo Điều lệ phù hợp với nhu cầu mục tiêu dự án mới và đúng quy định của pháp luật
   •   Đảm bảo quyền lợi minh bạch của các bên tham gia góp vốn và giảm thiểu tranh chấp
   •   Đăng ký điều lệ với cơ quan chức năng

Hồ sơ pháp lý

   •   Soạn thảo Hợp đồng liên doanh
   •   Soạn thảo Giấy đề nghị thay đổi mục tiêu dự án
   •   Hướng dẫn soạn thảo Báo cáo năng lực tài chính

 

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Nội dung dịch vụ Thay đổi người đại diện pháp luật bao gồm:

   •   Tư vấn quy trình và điều kiện thay đổi người đại diện pháp luật
   •   Tư vấn tư cách pháp lý của người đại diện pháp luật
   •   Thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH MTV)
   •   Tư vấn trách nhiệm pháp lý của người đại diện pháp luật mới
   •   Soạn thảo Hợp đồng thoả thuận giữa doanh nghiệp và người đại diện pháp luật mới

Hồ sơ pháp lý

   •   Soạn thảo Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật
   •   Chuẩn bị Biên bản họp về việc thay đổi người đại diện pháp luật:
              ¤   Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
              ¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
   •   Hướng dẫn ra Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện pháp luật:
              ¤   Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên)
              ¤   Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)
              ¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
   •   Soạn thảo Điều lệ

Thay đổi thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập

Nội dung dịch vụ Thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập bao gồm:

   •   Tư vấn quy trình và điều kiện góp vốn, chuyển nhượng vốn
   •   Tư vấn tư cách pháp lý của cá nhân, tổ chức tham gia góp vốn, chuyển nhượng vốn
   •   Tư vấn góp vốn bằng tài sản khác (ô tô, bất động sản, vàng,…)
   •   Xác lập quyền sở hữu vốn góp
   •   Tư vấn quyền lợi và nghĩa vụ các thành viên, cổ đông tương ứng với số vốn góp
   •   Tư vấn thuế phát sinh trong quá trình chuyển nhượng vốn
   •   Giải quyết vấn đề của thành viên, cổ đông không thực hiện cam kết góp vốn
   •   Xác lập tư cách của thành viên, cổ đông mới từ thừa kế, tặng cho

Hồ sơ pháp lý

   •   Soạn thảo Thông báo thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập
   •   Hướng dẫn soạn thảo Biên bản họp về việc thay đổi thành viên của:
               ¤   Hội đồng thành viên  (đối với TNHH hai thành viên trở lên)
               ¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
   •   Hướng dẫn soạn thảo Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi thành viên:
               ¤   Hội đồng thành viên (đối với TNHH hai thành viên trở lên)
               ¤   Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH một thành viên)
               ¤   Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần)
   •   Soạn thảo Điều lệ

HẸN LUẬT SƯ

Quý khách sẽ nhận được:

Một cuộc điện thoại và email xác nhận từ bộ phận pháp lý GKL
Một cam kết bảo mật đối với thông tin khách hàng cung cấp
Một cuộc hẹn tư vấn với luật sư GKL
Chọn ngày
Khoảng thời gian
Địa điểm:
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG
Nội dung *
Họ tên *
Email *
Điện thoại *
Tên doanh nghiệp