Bất động sản

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

Bất động sản

GKL được biết đến là một hãng luật doanh nghiệp hỗ trợ các cá nhân, tổ chức lập dự án đầu tư tại Việt Nam, bao gồm các dự án bất động sản.

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những dịch vụ pháp lý liên quan đến việc quản lý và xây dựng nhà máy, khách sạn, tòa nhà và các công trình khác… Trong suốt thời gian hoạt động, GKL đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan thẩm quyền về việc cấp phép cũng như giải quyết tranh chấp nhằm đảm bảo quyền lợi  tối đa cho khách hàng trong các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thuê mướn, vay vốn, tài trợ...

Dịch vụ pháp lý liên quan đến bất động sản bao gồm:

 Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến xây dựng, bất động sản

 Tham gia đàm phán và soạn thảo các thỏa thuận, phụ lục hợp đồng, hợp đồng liên quan đến xây dựng, chuyển nhượng bất động sản, thuê đất, giao đất, thuê cao ốc, thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh, hợp đồng quản lý khách sạn, hợp đồng thuê và quản lý bất động sản

►   Tư vấn và lập dự án đầu tư bất động sản, hoạch định chiến lược phát triển, thực hiện

►   Dự án kinh doanh Bất động sản tại Việt Nam

 Tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng thuê, mua bán và chuyển nhượng bất động sản phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án kinh doanh Bất động sản;

   Đánh giá tình trạng pháp lý sơ bộ về khu đất mà khách hàng đang có nhu cầu xin cấp quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền trên đất để góp vốn thành lập doanh nghiệp

   Tư vấn thủ tục và thẩm định hồ sơ pháp lý trong các giao dịch bất động sản: chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, cho thuê, thế chấp, góp vốn bất động sản, hợp tác đầu tư dự án bất động sản

   Tư vấn về tất cả các vấn đề liên quan đến việc xây dựng tòa nhà văn phòng - thương mại, giao dịch tài trợ và cho thuê bất động sản

►   Tư vấn cho người cho vay và các nhà đầu tư là các thể chế về thỏa thuận tiền tái cơ cấu nợ

  Tư vấn cho khách hàng trong việc thương lượng và tái cơ cấu các dự án bất động sản gặp trục trặc, quy hoạch và chiến lược về thuế, bao gồm tái tổ chức và bỏ vốn hay đầu tư mới

 Tư vấn cho khách hàng về việc tái cơ cấu nợ bên ngoài việc phá sản, bao gồm việc cơ cấu và thực hiện các thỏa thuận điều chỉnh nợ, trao đổi và bán tài sản, chuyển nhượng thay cho tịch thu tài sản thế chấp  

HẸN LUẬT SƯ

Quý khách sẽ nhận được:

Một cuộc điện thoại và email xác nhận từ bộ phận pháp lý GKL
Một cam kết bảo mật đối với thông tin khách hàng cung cấp
Một cuộc hẹn tư vấn với luật sư GKL
Chọn ngày
Khoảng thời gian
Địa điểm:
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG
Nội dung *
Họ tên *
Email *
Điện thoại *
Tên doanh nghiệp